Úhrada členských příspěvků

Členové ČTA jsou povinni platit členské příspěvky, jejich výši určuje Valná hromada ČTA. Aktuální sazby členských příspěvků naleznete v dokumentu Příspěvky a poplatky České triatlonové asociace. Více o členských příspěvcích se dočtete ve Stanovách ČTA a v Licenčním řádě ČTA.

Členské příspěvky ČTA fyzické osoby

Role     Členský příspěvek     
do 31. 3. *
     Členský příspěvek     
od 1. 4.
Mladiství mladší 18 let200,- Kč200,- Kč
Závodník 18 let a více600,- Kč700,- Kč
Ostatní 18 let a více200,- Kč200,- Kč

* pro nové členy platí po celý kalendářní rok pouze sazby do 31. 3. 

Členské příspěvky ČTA právnické osoby

Role     Členský příspěvek     
do 31. 3. *
     Členský příspěvek
od 1. 4.
Právnická osoba1000,- Kč1500,- Kč

* pro nové členy platí po celý kalendářní rok pouze sazby do 31. 3.

Podrobné manuály Úhrada členských příspěvku ČTA
Manuál Úhrada členský příspěvků pro individuální členy a členy právnické osoby (klubu)
Manuál Úhrada členský příspěvku pro manažery klubů