Jak registrovat klub do ČTA?

Členem ČTA se může stát právnická osoba vzniklá podle českého práva splňující podmínky dle článku 2.3.2 Stanov ČTA, pokud souhlasí se Stanovami ČTA a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov ČTA.

Žádost o členství
Každá právnická osoba musí prostřednictvím informačního systému ČTA podat žádost o členství v ČTA, a to vyplněním elektronického formuláře „Přihláška ke členství v ČTA – klub, oddíl“.

Pro podání žádosti o členství v ČTA je potřeba, aby se manažer klubu přihlásil do svého uživatelského účtu a následně v hlavním menu zvolil Registr ČTA -  Přihláška ke členství v ČTA – klub, oddíl.

Registrované členství v ČTA s uhrazeným členským příspěvkem na kalendářní rok sebou nese několik výhod.

Podmínky registrace členů v souladu se Stanovami ČTA a vzniku jejich členství v ČTA stanovuje Licenční řád ČTA.

Podrobný manuál Jak se stát členem ČTA:
Manuál Jak se stát členem ČTA pro právnické osoby