Jak se stát členem ČTA

Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami ČTA a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov ČTA.

Žádost o členství
Každá fyzická osoba musí prostřednictvím informačního systému ČTA podat žádost o členství v ČTA, a to vyplněním elektronického formuláře „Přihláška ke členství v ČTA - fyzická osoba“. Podání žádosti je možné ve chvíli, kdy má právnická osoba (klub), v kterém budete působit, uhrazen klubový členský příspěvek, toto se samozřejmě netýká žádostí o individuální členství.

Pro podání žádosti o členství v ČTA je potřeba, aby se fyzická osoba nebo její zákonný zástupce přihlásil do svého uživatelského účtu a následně ve svém profilu klikla na tmavě modrý obdélník s nápisem chci se stát členem ČTA. U mladistvých je nejdříve nutné, aby si zákonný zástupce ve svém profilu v sekci seznam mladistvých přiřadil své dítě do seznamu.

Registrované členství v ČTA s uhrazeným členským příspěvkem na kalendářní rok sebou nese několik výhod.

Podmínky registrace členů v souladu se Stanovami ČTA a vzniku jejich členství v ČTA stanovuje Licenční řád ČTA.

Podrobné manuály Jak se stát členem ČTA:
Manuál pro fyzické osoby 18 let a více
Manuál pro fyzické osoby mladší 18 let
Souhrnný manuál pro fyzické osoby