Import výsledků do CTS

Zde naleznete popis impoprtu výsledků do cts.triatlon.cz

formát souboru CSV  ke stažení

Import výsledků do CTS závodu jednotlivců z CSV

Formát csv souboru:

 • Kódování souboru UTF-8 UNIX (konce radu LF)
 • Oddělovač je středník
 • Uvozovky nebudou v žádném poli
 • První řádek obsahuje názvy polí
 • Datum narození (případně jen rok narození) je pro všechny závodníky YYYY-MM-DD (případně YYYY-00-00) a to v jednom sloupci!
 • Čas je ve formátu 0:0:0.0  (hh:mm:ss.ms)
 • Status - DNF / DNS / DSQ / OK / PAID / UNPAID / ONTRACK
 • Seznam polí oddělených středníkem v tomto pořadí:

 1. Racerid
 2. Startovní číslo
 3. Jméno (max. délka 100 znaků)
 4. Příjmení (max. délka 100 znaků)
 5. Pohlaví (max. délka 1 znak, M/F)
 6. Datum narození
 7. Telefon (max. délka 100 znaků)
 8. Email (max. délka 100 znaků)
 9. Země (max. délka 3 znaky)
 10. Klub
 11. Status
 12. Rank
 13. Rank_Kategory
 14. Rank_Pohlavi
 15. Oficiálni cas
 16. Cas1
 17. Cas2
 18. Cas3
 19. Cas4
 20. Cas5
 21. Cas6
 22. Cas7
 23. Cas8
 24. Cas9
 25. Cas10

    Minimální vyplněná povinná pole jsou:

2.          Startovní číslo

3.          Jméno

4.          Příjmení

5.          Pohlaví                  (max. délka 1 znak, M/F)

6.          Datum narození  (YYYY-MM-DD (případně YYYY-00-00)

11.         Status

15.         Oficialni čas (povinné jen pokud je Status = 'OK')

Cas1, Cas2, Cas3, Cas4, Cas5, ... jsou časy jednotlivých úseků (plavání, depo 1, běh, depo 2, kolo, ...)