2018/2019

Informations

Hlavním cílem programu „Talent“ je kontinuální systém sportovní přípravy sportovně talentované mládeže ve věkových kategoriích od 8 do 23 let a další začleňování talentovaných děti do vyšších článků přípravy a reprezentačních týmů dorostu, juniorů a seniorů. Maximální podpora je směřována skutečně perspektivních sportovců, kteří mají šanci úspěšně reprezentovat ČR ve světové konkurenci. Dílčími cíli je zodpovědnost za výběr talentovaných sportovců od žákovských kategorií, případně zabezpečení v koordinaci se studiem celého procesu sportovní přípravy.

Sportovec splňující jak věkové, tak i výkonností kritéria pro zařazení do systému Sportovních center mládeže, Sportovních středisek, čí Triatlonových akademií, uzavírá  s ČTA smluvní vztah. Modul informačního systému SCM/SpS České triatlonové asociace, slouží pro komplexní evidenci jak jednotlivých center i středisek, případně akademií, tak i jednotlivých sportovců.

Finanční dotace triatlonovým oddílům a klubům jsou důležitou součástí rozpočtu programu „Talent“ a významným nástrojem podpory základních článků. Jsou poukazovány jednotlivým příjemcům podle schválených kritérií, u nichž vyvíjí činnost Sportovní střediska, Sportovní centra, či Triatlonové akademie.

Veškerá informace k programu „Talent“ naleznete v přiložených dokumentech.