2017/2018

Informations

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podpoře sportu“), vyhlašuje Dotační neinvestiční program státní podpory - Sportovně talentovaná mládež na období 2018 (dále jen „Program TALENT“).  

Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 8 do 23 let.

Více informací ohledně Koncepce přípravy mládeže v triatlonu 2017 - 2020 naleznete na: https://triatlon.cz/wp-content/uploads/PROGRAM-TALENT-Prováděcí-pokyny.pdf

Modul SCM/SpS České triatlonové asociace slouží pro komplexní evidenci jak jednotlivých sportovních středisek a center, tak jednotlivých sportovců a jejich trenéru.

 

Sportovec, který je navržen do SCM/VSCM musí splňovat podmínky pro zařazení dle Prováděcích pokynů Projektu ČTA Programu II 2017 – 2020. Zařazení sportovce do jednotlivých výkonnostních kategorií (A, B, C) bylo provedeno na základě návrhu příslušných hlavních trenérů a schváleno Sportovní expertní komisí ČTA.

Sportovec zařazený do systému SCM/VSCM/TA splňující výkonností kritéria pro zařazení musí uzavřít s ČTA Dohodu o zařazení sportovce do systému Programu II. Až na základě této potvrzené dohody se stává členem buď SCM / VSCM / TA.

Za přípravu sportovce odpovídá ve spolupráci s hlavním trenérem příslušné kategorie jeho osobní trenér, pod jehož vedením se sportovec fyzicky připravuje.

U smluvních osobních trenérů sportovců je nutná nejméně trenérská licence ČTA B, II. třída. Ve zvláštních případech, lze uznat i nižší trenérskou kvalifikaci ČTA C (III. třída) ve spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 10 let. Výjimky a to jen na přechodné období uděluje Sportovní expertní komise ČTA. 

Veškerá finanční podpora sportovců a i jejich trenérů v Programu II. bude vycházet pro toto období 2017/2018 z nových Prováděcích pokynů platných pro období 2018 + .