2016/2017

Informations

Projekt ČTA Programu II vychází ze zákona č.115/2001 Sb.,o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR ze dne 14. července 1999 č. 718 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.

Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 8 do 23 let.

Více informací ohledně Koncepce přípravy mládeže v triatlonu 2017 -2020 naleznete na: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/Koncepce-přípravy-mládeže-v-triatlonu-2017-2020.pdf?x40026.

Více informací týkajících se Prováděcích pokynů 2017-2020 SpS a SCM ČTA pak naleznete na: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/Prováděcí-pokyny-2017-2020-SpS-SCM-VSCM-TA-ČTA.pdf?x40026.

Modul SCM/SpS České triatlonové asociace slouží pro komplexní evidenci jak jednotlivých sportovních středisek a center, tak jednotlivých sportovců a jejich trenéru.

 

Informace a pokyny k zařazení do SCM/VSCM

 

Sportovec, který je navržen do SCM/VSCM musí splňovat podmínky pro zařazení dle Prováděcích pokynů Projektu ČTA Programu II 2017 – 2020. Zařazení sportovce do jednotlivých výkonnostních kategorií (A, B, C) bylo provedeno na základě návrhu příslušných hlavních trenérů a schváleno Sportovní komisí ČTA. Proti tomuto rozhodnutí je možno se písemně odvolat k příslušným trenérům jednotlivých věkových kategorií do 17. 10. 2016.

Sportovec zařazený do systému SCM/VSCM splňující výkonností kritéria kategorie A (nejvyšší výkonnost) má možnost volby z dvou typů zařazení do tohoto systému.

Varianta 1: systém s podporou ČTA

Varianta 2: systém individuální podpory

V rámci varianty 1 absolvuje sportovec společnou přípravu s podporou ČTA (společná soustředění, konzultace hlavního trenéra, servis specialistů ČTA atd.).

Smlouvu sportovce, který zvolí variantu 1, naleznete zde: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/Smlouva-o-zařazení-sportovce-SCM_VSCM_varianta-1-1.pdf?x40026

V rámci varianty 2 volí sportovec individuální přípravu. Jeho finanční podpora se tímto navyšuje v systému SCM o 12 tis Kč, v systému SpS o 5 tis. Kč. Sportovec nemá nárok na podporu ČTA, kterou nabízí varianty 1 (společná soustředění, konzultace hlavního trenéra, servis specialistů ČTA atd.). Finanční vyúčtování je provedeno následně na základě splnění podmínek pro účast na závodech ČP a MČR. Více o rozdílech v jednotlivých variantách naleznete v dokumentu zde: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/Prováděcí-pokyny-2017-2020-SpS-SCM-VSCM-TA-ČTA.pdf?x40026.

Smlouvu sportovce, který zvolí variantu 2, naleznete zde: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/Smlouva-o-zařazení-sportovce-SCM_VSCM_varianta-2_indiv-1.pdf?x40026

Smlouvu vymezují kompetence při zřízení, vedení a zajištění činnosti SCM/VSCM, zvláště pak ve věci organizačního zajištění tréninkových prostor, výcvikových táborů, regenerace a odborné trenérské činnosti naleznete zde: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/SMLOUVA-ČTA-klub-SCM_VSCM-2017.pdf?x40026.

Smlouvu o trenérském vedení sportovců zařazených do SCM/VSCM pro jejich osobní trenéry naleznete zde: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/SMLOUVA-SCM-ČTA-osobní-trenér-2017.pdf?x40026.

Vzorovou smlouvu mezi osobním trenérem a klubem (SCM/VSCM), kterou doporučujeme obou subjektům podepsat pro případnou následnou kontrolu, naleznete zde:  http://triatlon.cz/sportovni-sekce/sportovni-priprava/.

 

Informace a pokyny k zařazení do SpS

 

Sportovec, který je navržen do SpS musí splňovat podmínky pro zařazení dle Prováděcích pokynů Projektu ČTA Programu II 2017 – 2020. Zařazení sportovce v kategorii starších žáků do jednotlivých výkonnostních kategorií (A, B) bylo provedeno na základě návrhu příslušného hlavního trenéra a schváleno Sportovní komisí ČTA. Proti tomuto rozhodnutí je možno se písemně odvolat k příslušnému trenérovi do 17. 10. 2016.

Sportovec zařazený do systému SpS splňující výkonností kritéria kategorie A (nejvyšší výkonnost) má možnost volby z dvou typů zařazení do tohoto systému.

Varianta 1: systém s podporou ČTA

Varianta 2: systém individuální podpory

V rámci varianty 1 absolvuje sportovec společnou přípravu s podporou ČTA (společná soustředění, konzultace hlavního trenéra, servis specialistů ČTA atd.).

Smlouvu sportovce, který zvolí variantu 1, naleznete zde: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/Smlouva-o-zařazení-sportovce-Sps_varianta-1.pdf?x40026.

V rámci varianty 2 volí sportovec individuální přípravu. Jeho finanční podpora se tímto navyšuje v  systému SpS o 5 tis. Kč. Sportovec nemá nárok na podporu ČTA, kterou nabízí varianty 1 (společná soustředění, konzultace hlavního trenéra, servis specialistů ČTA atd.). Finanční vyúčtování je provedeno následně na základě splnění podmínek pro účast na závodech ČP a MČR. Více o rozdílech v jednotlivých variantách naleznete v dokumentu zde: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/Prováděcí-pokyny-2017-2020-SpS-SCM-VSCM-TA-ČTA.pdf?x40026.

Smlouvu sportovce, který zvolí variantu 2, naleznete zde: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/Smlouva-o-zařazení-sportovce-Sps_varianta-2_indiv.pdf?x40026

Smlouvu vymezují kompetence při zřízení, vedení a zajištění činnosti SpS, zvláště pak ve věci organizačního zajištění tréninkových prostor, výcvikových táborů, regenerace a odborné trenérské činnosti naleznete zde: http://triatlon.cz/wp-content/uploads/SMLOUVA-ČTA-klub-SpS-2017.pdf?x40026

Vzorovou smlouvu mezi osobním trenérem a klubem (Sps), kterou doporučujeme obou subjektům podepsat pro případnou následnou kontrolu, naleznete zde: http://triatlon.cz/sportovni-sekce/sportovni-priprava/

Sportovci Sps, splňující výkonností kritéria kategorie B, smlouvu nepodepisují. Jejich ztah je řešen přímo s klubem, při kterém je Sps zřízeno.