2022/2023

Informations
Česká triatlonová asociace ve svém dlouhodobém plánu realizuje formy podpory sportovního rozvoje dětí a mládeže, v němž společným cílem je výchova sportovců pro reprezentační výběry a zvyšovat mezinárodní konkurenceschopnost státní reprezentace České republiky. SPORTOVNÍ STŘEDISKA jsou základním článkem systému pro sportovní přípravu talentů ve sportovním odvětví triatlon, pro věkové kategorie 10 - 15 let. Vytváří podmínky pro rozvíjení všeobecné sportovní dovednosti, na kterou navazuje specifická plavecká příprava a získání pozitivního vztahu k triatlonu. Hlavním měřítkem nejsou výsledky, ale výchova a připravenost sportovců pro přechod do SCM, resp. pro reprezentační výběry. SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE vytvářejí navazující prvek pro systematickou přípravu talentované mládeže a jsou významnou nadstavbou k práci s mládeží ze strany klubů a oddílů. Jsou určena pro sportovní přípravu talentů pro dorostenecké a juniorské kategorie s možností rozšíření až do 23 let. Maximální podpora je směřována skutečně perspektivním talentům, kteří mají šanci úspěšně reprezentovat český triatlon, kdy je zohledněn věkový a výkonnostní růst sportovce.